Beton santrali kurmak için beton bileşenlerinin stoklanarak, kontrol altında karıştırılıp, hazır beton üretiminin gerçekleştirildiği ve transmikserlere dolumunun yapıldığı tesislere beton santrali denilmektedir. Beton santrallerinin karışım şekillerine göre yaş ve kuru karışım olmak üzere iki çeşit depolama şekillerine göre de bun kerli ve yıldız tip olmak üzere iki çeşittir. Yıldız tipli santralde ve bu santralin önünde yıldız şeklinde bir stoklama alanı vardır.  Kova aracılığı ile agregalar arkadaki karıştırma kazanına aktarılmaktadır. Bankerlik santralde ise agrega ve kumlar santralin önündeki bunkerlerden stok edilmekte ve bantlı bir sistem karışımıyla tankere taşınmaktadır.

Hazır betonun üretim sürecinde neler yapılmaktadır

İlk başta hazır betonun üretiminde kullanılacak olan doğru seçilmiş malzemelerin kalitelerinin ve birbirlerine uyumlarını incelemek için laboratuvar deneylerinden geçirilmektedir.  Beton santrali kurmak bu deneylerden geçen malzemelerde zamanla olumsuz değişiklikler meydana gelmesinin önlenmesi için sürekli kalite denetimi altında yapılmaktadır.  Betonun üretim sürecinin betonu bilgisayar sistemini işletmesiyle başlatmaktadırlar.

Beton santrali kurmak için yapılanlar

İlk komuttan sonra, ayrı bölmelerde stoklanmış bulunan agrega, çimento ve su aynı anda tartılmaktadır. Beton santrali kurma şartları daha sonra tartılmış agrega bant veya kovayla taşınarak mikser kazanına aktarılır. Bu sırada kimyasal katkı maddesi de kazana aktarılır. Çimento, su ve formülde varsa  ve karıştırılır. Bir harman betonun hacmi santraldan santrala değişmekle birlikte, genellikle 1 ve 3 m3 ‘tür.