Beton Santrali PLC Sistemi
Bizden Haberler 2022-12-30

Beton Santrali PLC Sistemi

Bilindiği üzere hazır beton santrali özel bilgi gerektiren ve son derece hassasiyete gerek duyan bir konudur. Otomasyon sistemlerinde sahip olunan prosesi çalıştırmanın yanı sıra oluşacak sorunların çok iyi bilinerek lüzumlu tedbirlerin alınması şarttır. Yapılacak hataların doğuracağı tehlikelerin idraki ile sistemlerde sarf edilen tüm donanım ve yazılımlarda bu hususa mümkün olduğunca dikkat edilmelidir.

PLC Sistemi

Bütün üretim sektörlerinde düzenin kesintisiz çalışması ve oluşacak bozuklukların mümkün olduğunca kısa sürede giderilmesi gereği bilhassa beton pazarında çok önemlidir. Sistemlerimizde üretimi kesintiye uğratmamak ve dış etkenlerden kaynaklı olumsuz etkisini en aza indirmek üzere her türlü tedbir alınmaktadır. Vibratörler rastgele bir ya da birkaç agrega kapağı ile birlikte sürece otomatik girebileceği gibi, malzeme dökülmemesi durumu PLC ile hissedildiğinden, vibratör direk PLC den kumanda edilerek yalnızca malzeme dökülmemesi hallerinde otomatik olarak döneme girebilmektedir. Kontrolör ile güç sistemi interface röle diye tanımladığımız izolasyon elemanları ile başka sistemlerden izole edilerek, bozukluk hallerine karşı sistem korunmaktadır. Sisteme konulacak olan nem sensöründen gelen bilgi PLC analog girişine 4-20 mA ya da 0-10 V olarak girilmekte, operatör panel ekranından izleme işlemleri yapılabilmektedir.

PLC Sistemi Kullanımı

Sahadan alınan bilgi ya da operatör doğrulusunda girilebilecek olan değere göre agrega ve su miktarı otomatik olarak ayarlanabilmektedir. Beton santralinin kumanda ve denetimi PLC ile denetlenmekte olup, detaylı bulguların girilmesi ve izlenmesi amacıyla Operatör terminal ve/ya da PC kullanılmaktadır. Yapılan otomasyon neticesinde elde edilecek faydalar alçakta özetlenmiştir. Santralin kumanda ve denetim işlemlerinin bilgisayar ile uygulanabilmesi amacıyla, bilgisayar ile PLC arasında haberleşme bağlantısının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunun amacıyla Bilgisayar ile PLC arasında özel bir haberleşme kablosu kullanılmaktadır.  Haberleşmenin sağlanması amacıyla bilgisayar denetim masasında haberleşme ayarlarının doğru olarak yapılmış olması gerekir.  Düzeneğinin tüketimi ile alakalı olarak, PLC reçete işlemleri, değişken  ayarları, kalibrasyon   işlemlerinin   yanı sıra, üretim   sayfasından   reçete ve üretim miktarı ayarlama işlemlerinin yapılması ve sistem işleyişinin diagram üzerinden izlenebilmesi amacıyla bilgisayar ile haberleşmenin  gerçekleştirilmiş  olması kesinlikle yeterlidir.